Ładowanie...

BHP szkolenia

ZARZĽDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĽ PRACY


Usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
W myśl obowiązującej unijnej dyrektywy 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy, każdy pracodawca powinien ocenić każde ryzyko zawodowe. Chciałbym zaoferować profesjonalną pomoc w niżej wymienionych czynnościach :


 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy ( zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy ).

 • Sporządzanie okresowych analiz stanu bhp, opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków ( art. 236 Kodeksu Pracy ).

 • TZW. Dyrektywa ramowa, która określa, czy w środowisku pracy obecny jest jakikolwiek czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie.
 • Prowadzenie dochodzeń powypadkowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz rejestru wypadków.

 • Szkolenia wstępne i okresowe .

 • Szkolenia dla pracodawców i inne.

 • Szkolenia z Pierwszej pomocy przedlekarskiej / Certyfikat /.

 • Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy / Certyfikat /.

 • Opracowanie zarządzeń i instrukcji ogólnych dotyczących BHP.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa.

 • Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.

 • Zgłaszanie Firm do rejestru Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez PIP.

 • Możliwość szkoleń w Ośrodkach Szkoleniowych / wykładowca bhp /.

 • Szkolenie rolników w zakresie bhp / wymagania dyrektywy bhp unijnej /

Tel: 5101 88 976
Specjalista ds. BHP
E-mail: specjalbhp@wp.pl
mgr inż. Waldemar Wal

Inne z tej kategorii


Regulamin

Zalogowanie oznacza akceptację regulaminu serwisu