Home Oferta RejestracjaLogowanieHasłoKontakt

BHP szkolenia


BHP szkolenia, Usługi
Kontakt:
Tel: 5101 88 976
Specjalista ds. BHP
E-mail: specjalbhp@wp.pl
mgr inż. Waldemar Wal

ZARZĽDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĽ PRACY

Usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: W myśl obowiązującej unijnej dyrektywy 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy, każdy pracodawca powinien ocenić każde ryzyko zawodowe. Chciałbym zaoferować profesjonalną pomoc w niżej wymienionych czynnościach :
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy ( zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy ).
 • Sporządzanie okresowych analiz stanu bhp, opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków ( art. 236 Kodeksu Pracy ).
 • TZW. Dyrektywa ramowa, która określa, czy w środowisku pracy obecny jest jakikolwiek czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie.
 • Prowadzenie dochodzeń powypadkowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz rejestru wypadków.
 • Szkolenia wstępne i okresowe .
 • Szkolenia dla pracodawców i inne.
 • Szkolenia z Pierwszej pomocy przedlekarskiej / Certyfikat /.
 • Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy / Certyfikat /.
 • Opracowanie zarządzeń i instrukcji ogólnych dotyczących BHP.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa.
 • Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
 • Zgłaszanie Firm do rejestru Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez PIP.
 • Możliwość szkoleń w Ośrodkach Szkoleniowych / wykładowca bhp /.
 • Szkolenie rolników w zakresie bhp / wymagania dyrektywy bhp unijnej /

www.bhp.hejwakacje.pl

Licznik wizyt 6012


Hejwakacje.pl